top of page

Like to move it

In onze wereld zijn we constant mensen en spullen aan het vervoeren en we doen het niet slecht. We hebben voetpaden voor wandelaars, fietspaden voor fietsers, autowegen voor automobilisten, treinsporen voor treinen, vaarroutes, sluizen en kanalen voor schepen, vliegroutes en landingsbanen voor vliegtuigen en liftschachten voor liften.

We hebben nog nooit in zo'n korte tijd zo ver kunnen reizen. Dat leidt tot krankzinnige situaties waarin we doen of het allemaal normaal is. Maar we draaien een beetje door met een samenleving waarin we steeds sneller en meer en meer willen vervoeren.

Fijn dat we zo mobiel zijn, maar helaas: we staan nog steeds vast in files, wachten op gemiste treinen, en proppen onszelf in overvolle metro’s. We hebben al een hele hoop bedacht en gemaakt, maar we zijn er nog niet. Ik ben tenminste nog niet uitgetekend, mijn Ideeën zijn nog lang niet op Daarom neem ik je mee in een toekomst waarover ik als kind droomde, zodat jij net als ik, een kijkje kan nemen in een mogelijke fantasie.

Mijn absurde realiteit over het plezier in het bewegen, het gaat over leuker, gezellig, relaxter, slimmer, gezonder, gekker, kan het wel of kan het niet?

Like to move it11.jpg
Like to move it16.jpg
bottom of page